Taustamateriaalia

Taustamateriaalia

ViestiKirjoittaja Kronus » 29.02.2012 09:45

Renon konsiilin suunnittelema ja lasombrien ja tzimisceiden ritarikuntien suorittama itärannikon valloitus on epäonnistunut. Sabbatin valtasuhteet, samoin kuin uskonoppi ovat murroksessa, ja vallankumous odottaa puhkeamistaan. Odottaako Sabbatia jälleen uusi sisällissota, vai onko vanha Sabbat tullut tiensä päähän? Millainen Sabbat nousee sen tuhkista, ja kuka muotoilee sen opin ja vaikutusvallan? Tervetuloa uskonpuhdistukseen!

Tässä taustamateriaalia pelille:

Renon konsiili
Renon konsiili muodostettiin keinona hallita mittavaa sotilasoperatiota, joka yhdisti Pohjantähden ja Etelänristin ritarikunnat yhdeksi voimaksi Yhdysvaltojen itärannikon Camarillaa vastaan. Sen tarkoitus oli koordinoida Sabbatin erillisiä sotajoukkoja, ylläpitää taistelumoraalia, rajoittaa haitallisia valtataisteluita saavutetuista voitoista Sabbatin sisällä, sekä hallita valloituksen etenemistä suuressa skaalassa.

Konsiilin muodostamisen syinä olivat sotaoperaation laajuus, joka vaati monimutkaisen ja asiantuntevan johdon, sekä vastuun ja vallan jakamisen vaatimus. Aiemmat sisällössodat olivat estäneet Sabbattia toimimasta tehokkaasti Camarillaa vastan ja jopa aiheuttaneet noloja menetyksiä valta-asemissa. Regentti Galbraith tahtoi lopultakin yhdistää Sabbatin tehokkaaksi sotakoneistoksi, Kainin miekaksi, joka sen piti olla aina perustamisestaan lähtien. Itärannikon valloituksen piti osoittaa Sabbatin todellinen voima, ja konsiili muodostettiin yhdistämään Sabbat tähän tarkoitukseen.

Konsiili muodostettiin Sabbatin korkea-arvoisista jäsenistä, kuten arkkipiispoista, kardinaaleista ja priscuksista. Monet olivat jo ennestään hyvin vaikutusvaltaisia Sabbatin jäseniä. Useimmat konsiilin jäsenet siis olivat, kuten Sabbatin ylemmillä tasoilla muutenkin, joko lasombria tai tzimisceitä.

Konsiili perustettiin Renoon, joka sijaitsee Nevadan osavatiossa. Sijainti oli paljon lähenpänä varsinaista taistelukenttää kuin Mexico, mutta ei silti liian lähellä jäädäkseen varsinaisen sotimisen jalkoihin. Renoon kerääntyivät konsiilin jäsenten lisäksi heidän seurueensa ja vartijansa, ja Renosta tuli yhtäkkiä tärkein Sabbatin kaupunki yhdysvalloissa.

Pohjantähden ritarit
Yhdysvaltojen pohjoisosien ja Kanadan voivodaatit muodostivat sotaan lähteviä Sabbatilaisia varten Pohjantähden ritarikunnan. Ritarikunnan perustamisesta vastasivat alueen tärkeimmät tzimiscet. Ritarikunta on kaksihuoneinen, jossa upseerikunnan (Koadjuuttorit) muodostavat vähintään piispanvirkaan yltävät jäsenet, ja sotaväen (Kempit) muut jäsenet. Molemmissa huoneissa arvoasteikoissa on lukuisia tasoja, mutta huoneesta toiseen liikkuminen on riippuvaista vain ritaripalveluksen ulkopuolisista ansioista.

Pohjoisen kaupungeissa ritarikunnan vaikutus on alkanut näkyä siten, että kaupungissa piispanvirkaan kohoaminen on riippuvaista eniten paikallisten Koadjuuttorien suosiosta.

Etelänristin ritarit
Yhdysvaltojen eteläosien ja väliamerikan vaikutusvaltaiset lasombrat perustivat Etelänristin ritarikunnan sodankäynnin välineeksi. Ritarikunta rekrytoi jäsenikseen sabbatilaisia, kriteereinään lähinnä kokelaan taistelutaidot ja sotakokemus. Etelänristi käyttää monimutkaista arvoasteikkoa sisäiseen järjestäytymisen ja komentoketjun muodostamiseen. Jäsenyys on avoin kaikille sabbatilaisille, mutta hyväksyminen ritariveljeksi (Caballero) riippuu korkeampiarvoisten sisäpiirin ritarien (Hidalgo) luvasta.

Huhutaan että Les Amis Noirs hallitsee Etelänristin ritarikuntaa epävirallisesti ja käyttää sitä omiin tarkoituksiinsa.

Black Hand
Itärannikon valloituksen aikana Renon konsiili käytti määräysvaltaansa johtamaan sotaoperatiota Camarillaa vastaan. Black Handin odotettiin tarjoavan apuaan sodan kriittisiin operaatioihin, mutta se osoittautui vastahakoiseksi ottamaan käskyjä konsiililta. Black Hand ilmaisi palvelevansa vain regentiä ja kieltäytyi yhteistyöstä konsiilin kanssa. Samalla se ilmoitti toimivansa Sabbatin etujen mukaisesti ja puolustavansa Sabbatin etuja. Black Handin puuttuminen tai passiivisuus vaikeutti toimia useissa kaupungeissa, ja sitä on arvosteltu ja syytetty sodan tappioista ja petturuudesta. Konsiilia on puolestaan arvosteltu siitä, että se on tehnyt taktisesti vaarallisia liikkeitä painostaakseen Black Handia ottamaan aktiivisemman roolin sodassa.

Tappio
Sabbatin lukuisat ja valitettavat sisällissodat olivat osoittaneet, millaisiin sotatoimiin Sabbat tahtoessaan oli kykenevä. Renon konsiilin tarkoitus oli nyt valjastaa tuo kyky ja kääntää se vihollista vastaan. Höykkäys oli suurempi kuin mikään aikaisempi, ja tarkoitus oli sitoa Camarilla yhtäaikaa jokaisella rintamalla ja katkaista sen sisäiset avustuskanavat. Camarillan voimat pystyivät torjumaan erillisiä hyökkäyksiä, mutta konsiili asetti sitä vastaan laajamittaisen ja yhtäaikaisen yleishyökkäyksen, joka levittäisi Camarillan voimat ohuesti ja tasaisesti.

Varhaisista Sabbatin voitoista huolimatta Camarilla reagoi nopeasti ja laajalla mitalla, vastaten Sabbatin iskuihin tehokkaasti. Nopeasti sota jumittui asemasodaksi, jossa Sabbatin laumat valtasivat kaupungeissa asemia öisin, ja Camarillan kätyrit tuhosivat saavutettuja asemia päivisin. Näytti siltä, että Camarilla oli jo valmistautunut Sabbatin yleishyökkäystä vastaan, tai että tietoja Sabbatin suunnitelmista oli vuotanut viholliselle. Pattitilanne johti hiljalleen Renon konsiilin sisäisiin ristiriitoihin ja epäluottamukseen. Monet laumat rintamalla puolestaan menettivät nopeasti uskonsa konsiiliin, ja turvautuivat sen määräysten sijaan totuttuihin taktiikoihin, joilla ne pyrkivät selviytymään ja säilytämään saavutetut asemansa. Tämä juurrutti sodan aloileen ja eteneminen lakkasi. Samalla vanhat viholliset edellisistä sisällissodista kohtasivat kaoottisessa tilanteessa toisensa rintamilla, ja seuranneet välienselvittelyt heikensivät Sabbatin sotavoimia.

Lopulta Camarilla sai taas haltuunsa miltei kaikki Sabbatin alkuun valloittamat kaupungit, sekä muutaman ennen sotaa Sabbatille kuuluneen. Sabbat joutui heikentyneenä vetäytymään vanhoihin asemiinsa ja nielemään epäonnistumisensa.

Vallan uusjako
Vaikka sota on ohi, Renon konsiili seisoo yhä. Konsiili on epäonnistunut tehtävässään, mutta sen jäsenet ovat edelleen vaikutusvaltaisia Sabbatin jäseniä. Konsiili käyttää regentin arvovaltaa, mutta sen todellinen vaikutusvalta ylettyy ritarikuntien kautta suoraan kaupunkeihin ja piispoihin. Konsiili on kaikesta huolimatta onnistunut uudella tavalla yhdistämään Sabbatin halki koko Pohjois-Amerikan mantereen, jota voidaan väittää Sabbatin kaikkein tärkeimmäksi valta-alueeksi.

Konsiilin keräämä vaikutusvalta on muuttumassa Sabbatin uudeksi kiintopisteeksi. Konsiililla on valtaa muotoilla Sabbatin sisäistä politiikkaa ja ohjata piispojen toimintaa, ja se on myös alkanut kanonisoimaan Sabbatin uskoa, yhdenmukaistamalla Auctoritas Ritusten toimittamista.

Ritarikunnat ovat sekä kanavia, joita pitkin konsiilin vaikutus laskeutuu sabbatilaisten öihin, että väyliä nousta ylös kohti päätösvaltaista eliittiä.

Regent
Regentti Galbraith on menettänyt valtaa Renon konsiilille. Regentin asema on korkeampi kuin kenekään toisen Sabbatilaisen, mutta konsiilissa vaikutusvaltaisten priscusten, kardinaalien ja arkkipiispojen ryhmittymät pystyvät vaikuttamaan regentin päätöksiin, muuttamaan ja jopa alullepanemaan niitä.

Tuomiokapituli
Tuomiokapituli on suoraan regentin alaisuudessa toimiva hallinnollinen ja toimeenpaneva elin. Se on perustettu sodan lopulla ja sen tehtävä on valvoa Sabbatin sisäistä turvallisuutta ja estää salaisuuksien vuotamista vihollisille. Tuomiokapituli toimii tiiviissä yhteistyössä inkvisition kanssa, joka puolestaan valvoo Sabbatin opin puhtautta. Inkvisitio on jo joissakin asioissa joutunut vastakkain konsiilin kanssa, joka pyrkii omalta osaltaan kanonisoimaan Ritusten muodollista toimittamista. Sanotaan, että tuomiokapituli on regentin koura, jolla konsiilin viemä valta otetaan takaisin regentille.

Panderilaiset
Sodan jälkeen esiin on noussut panderilaisten liike, joka haluaa uudistaa Sabbatin vakiintunutta dogmaa. Erityisesti panderilaiset kieltävät klaanit, koska ne periytyvät Kainin kiroamista antediluvianeista, ja vaativat että kaikki klaaniin ja sukuun perustuvat siteet rikotaan. Panderilaiset harjoittavat erityisiä riittejä luodessaan uusia vampyyreita, ja mikä oudointa, kieltävät Milanon Koodin arvovallan.
"The generation of random numbers is too important to be left to chance."
-Robert R. Coveyou
Avatar
Kronus
 
Viestit: 278
Liittynyt: 19.11.2009 12:57

Re: Taustamateriaalia

ViestiKirjoittaja Kronus » 09.05.2012 18:52

Cyril Fenrir
Kuuluisa gangrel-soturi, joka on sodan aikana taistellut Camarillaa vastaan useissa eri kaupungeissa itärannikolla. Monet sotajohtajat, joiden joukoissa Fenrir taisteli, pitivät häntä loistavana ja periksiantamattomana soturina. Fenrir ei silti pyynnöistä huolimatta ikinä jäänyt kenekään joukkoihin pysyvästi, vaan jatkoi matkaansa ja vaihtoi kaupunkia oman mielensä mukaan. Jotkut uskovat, että Fenrir on (tai oli) Black Handin luopiojäsen, joka toimi vastoin sen ylempien jäsenten käskyjä. Toiset taas uskovat huhuja, joiden mukaan Fenrir on infernalisti, joka on saanut voimansa pahoilta hengiltä, ja pakoilee inkvisitiota. Fenririn nykyinen kohtalo tai asuinpaikka ei ole tiedossa.

Kardinaali Bernard Eaton
Bethlehemin kuuluisa tzimisce-kardinaali. Vaikutusvaltainen, huolimatta siitä että on sanoutunut irti konsiilista. Hän on omien sanojensa mukaan pysynyt, ja tulee pysymään, uskollisena vain ja ainoastaan regentille. Monien konsiilia arvostelevien tahojen mukaan Eaton on regentin harvoja aitoja tukijoita Yhdysvaltain maaperällä. Toiset arvioivat Eatonin vaikutusvallan puhtaasti näennäiseksi ja konsiilin suosiosta riippuvaiseksi.

Priscus Elizabeth Vazquez, Etelänristin Hidalgo
Se, että Priscus ottaa osaa sotaan, ei sinänsä ole poikkeuksellista, mutta se että hän laittaa itsensä todelliseen vaaraan on. Elizabeth taisteli New Yorkissa Etelänristin riveissä ja johti Sabbatia eturintamasta. Elizabeth jopa loukkaantui vakavasti iskussa Camarillan elderiä vastaan, mutta jatkoi taistelua voittoon asti ja selviytyi. Elizabethillä on nuorempien ritarien kunnioitus puolellaan, mutta Elizabethin epätavallinen rohkeus on myös laittanut liikkeelle kaikenlaisia juoruja hänen mahdollisista motiiveistaan ja vaikuttimistaan.

Darnell Necrodash, Etelänristin Hidalgo
Etelänristin ventrue-taktikko, joka tunnetaan huolellisesti suunnitelluista operaatioistaan sekä kiihkeästä omistautumisestaan Sabbatin pyhään sotaan. Hän on Etelänristin suurmestarin, kardinaali Julianin luotettu seuraaja, sekä Path of Honorable Accord’n maineikkaimpia seuraajia.

Arkkipiispa Erna Chvala, Pohjantähden Koadjuuttori
Sodan aikana piispa Erna toteutti yhdessä childensä Spyderin kanssa suhteellisen onnistunutta käännytystaktiikkaa. Spyder, hurskas nodisti, palveli sodassa Ernan oikeana kätenä ja toimi kersanttina Ernan alaisuudessa palvelleille joukoille. Erna kohosi ansioillaan Pohjantähden ritarikunnna suurmestarin, kardinaali Morganan kansleriksi. Erna jätti kuitenkin aseman kohottuaan Chicagon arkkipiispaksi ja keskittyi kaupungin hallitsemiseen.

Asekuningas Casey Chapman, Lontoon arkkipiispa
Kun Black Hand jätti konsiilin pulaan, Ontarion Lontoon (Kanadassa) piispa Chapman tarttui ainutlaatuiseen tilaisuuteen. Hänellä oli mainetta innokkaana ase-asiantuntijana ja -keräilijänä. Kun hän tarjosi konsiilin käyttöön kokoelmansa, se yllätti konsiilin mittavuudellaan. Chapmanin arsenaaliin kuului korkealaatuisia sekä eksoottisia aseita, niin moderneja kuin historiallisia, ja niitä riitti pienen armeijan varustamiseen. Chapmanista tul kontakteillaani sodan puolivirallinen asehankkija, mutta se oli vasta alkua. Noustuaan arkkipiispaksi Chapman alkoi värvätä ja varustaa omia erikoisjoukkojaan (die Primzahl), selvänä tarkoituksenaan syrjäyttää Black Handin asema Sabbatin parhaina eliittijoukkoina.

Regentti Melinda Galbraith
Galbraith nousi regentiksi edellisen regentin kuoltua murhattuna. Erityistä Galbraithissa on se, että hän on ensimmäinen regentti Sabbatin historiassa, joka ei kuulu lasombrien tai tzimisceiden klaaniin, ja on siten ensimmäinen antitribu-regentti. Monet tosin pitivät Galbraithia lasombrana vielä tämän astuessa virkaan. Regentin todellisen klaanin paljastuminen on voinut vaikuttaa joidenkin kardinaalien etääntymiseen perinteisistä valtarakenteista. Galbraith tunnetaan nodistina, ja monia piispoja miellyttävän maltillisen valtapolitiikan edustajana.

Crystalfire Company
Albigeneesialainen seura, joka harjoittaa Sabbatin kataari-maailmankatsomusta (Path of Cathari) sekaantumalla huumekauppaan, vedonlyöntiin, prostituutioon, rahanpesuun ja poliittiseen korruptioon. Seuran toimintaan liittyy paljon rahaa ja muita hyödykkeitä, eivätkä kaikki sen jäsenet toimi ideologisista lähtökohdista. Tämä ei silti yleensä aiheuta sisäisiä kiistoja, sillä maallisuus on maallisuutta syihin katsomatta. Raha ja maalliset hyödykkeet vetävät puoleensa niin kuolevaisia kuin kunnianhimoisia kainiitteja, ja seuralla onkin kontakteja, vaikutusvaltaa ja resursseja lähes kenen tahansa tarpeisiin.

Pyhän Joakimin luostari
Syvälle New Yorkin katujen alle kätketty nodistinen luostari, jonka sijainti paljastetaan vain hurskautensa todistaneille Kainin jälkeläisille. Luostarin veljeskunta ottaa jäsenikseen vain vannoutuneita Kainin tien seuraajia. Joakimin luostarin sanotaan olevan uuden maailman nodistien vanhin yhteisö ja linnoitus. Luostarin aarteista ja asukkaista liikkuu tarunomaisia huhuja nodistien keskuudessa.
"The generation of random numbers is too important to be left to chance."
-Robert R. Coveyou
Avatar
Kronus
 
Viestit: 278
Liittynyt: 19.11.2009 12:57


Paluu Sabbat II: Uskonpuhdistus

Paikallaolijat

Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Ei rekisteröityneitä käyttäjiä ja 1 vierailijaa

cron